Országos Városmarketing Díj 2019

Mutassa be marketing tevékenysége eredményeit, s nyerje el a Magyar Marketing Szövetség szakmai elismerését, a Városmarketing gyémánt 2019  védjegyet!

A Miskolci Egyetem Marketing és Turizmus Intézete és a POSITIVE by Hinora Group szakmai támogatásával létrehozott Országos Városmarketing Díj célja, hogy:

 • a városok fejlesztésében egyre fontosabbá és egyre intenzívebbé váló marketingtevékenységre, annak sokszínűségére, eredményességére felhívja a figyelmet,
 • a sikeres, hatékony marketing-megoldások elismerésével és azok széleskörű népszerűsítésével hozzájáruljon az igényes, szakmailag helyes gyakorlat elterjedéséhez,
 • segítse a tapasztalatcserét, s benne a városok vezetői, szervezetei és a marketingesek közötti együttműködést.

Egy jó városmarketing tevékenység pozitív hatással van az ott élők mindennapjaira, a város ismertségére és megítélésre.

Hat kategóriában keressük és díjazzuk a városok, települések ismertségük és elismertségük növelése, fejlesztése érdekében megvalósított sikeres marketingprojekteket, kampányokat, rendezvényeket, a szakmailag profi marketingmegoldásokat!

A „Marketing fővárosa 2019 ” és a „ Marketingaktív megye 2019 ” címet az a település, illetve megye nyeri el, melynek szervezetei, marketing-projektjei sikeres tevékenységükkel a legtöbb „Városmarketing gyémántot” gyűjtötték. 

Egyben keressük és különdíjjal jutalmazzuk az év "Városmarketing nagykövetét ", aki a legtöbb pályázatot nyújtja be, ezzel is mutatva elkötelezettségét a városok és a városmarketing irányába.

Ebben az évben az elismerő védjegy, címek mellett további különdíjak, nyeremények is várják a pályázókat:

 • a verseny médiapartnerei révén a legérdekesebb, legizgalmasabb pályázatok külön médiafigyelmet, megjelenést kapnak
 • a nyertes pályázó városok megjelenési lehetőséget kapnak a Médiapiac felületein
 • A legeredményesebb három város automatikusan, támogatói díj nélkül bekerülhet a 6. Országos Városmarketing Verseny partnerei közé, így szeptember és november között egyetemisták és középiskolások készítenek majd elemzéseket, javaslatokat a város turisztikai, desztináció marketingjéhez, 
 • a fődíjat elnyerő város és megye élhetnek az MMSZ szakértői által tartandó térítésmentes workshop megszervezésének lehetőségével,  
 • a legjobb turisztikai témájú pályázatokat a Turizmusfejlesztők és Tanácsadók Szövetsége is elismerésben részesíti, 
 • minden „Városmarketing gyémánt” tulajdonos szervezet 5% kedvezményt kap a Marketing és Turizmus Intézet, a „Mentorius Tudás- és Képzőközpont” által szervezett Városmarketing szakközgazdász, specialista képzés és egyéb marketinges-turisztikai továbbképzési kurzusainak díjából.

Hat kategóriában lehet pályázni, a 2018. január 1. és 2019. február 28. között megvalósított aktivitásokkal. A pályázó szervezeteknek be kell mutatniuk a megvalósított marketingtevékenység előkészítésének, megvalósításának és eredményessége értékelésének folyamatát! A szakmai zsűri a marketing munka szakmaiságát, hatékonyságát és hatásosságát ismeri el a Városmarketing gyémánttal, a szakmai kiválóság védjegyének odaítélésével. 

Egy szervezet több pályázatot is benyújthat, több Városmarketing gyémántot is szerezhet. Ahol több Városmarketing gyémánt gyűlik össze, az már az egész szervezet kiválóságát fémjelzi.

Nevezési határidő: 2019. május 17.

Nevezés

Kedves Pályázók!

Nevezni hét kategóriában, az előnevezési űrlapon a pályázó szervezet megjelöli, hogy mely kategóriá(k)ban kíván nevezni, azonban a pályázati anyagok végleges benyújtásának határideje: május 17. A nevezési űrlap benyújtása fizetési kötelezettséget von maga után. Igény esetén tanácsadással támogatjuk pályázata összeállításában. 

Nevezéssel kapcsolatos kérdéseit, illetve tanácsadási igényét jelezheti a   email címen, illetve a 06 20-393-3878-os telefonszámon, Rácz Bettina marketing menedzsernél.

Pályázati, nevezési díj

„Városmarketing gyémánt” pályázat nevezési díja 25.000 Ft +ÁFA/nevezés

Az április 12-ig benyújtott nevezések Early bird akciónk keretében 20% kedvezményt kapnak a nevezési díjból (20.000 Ft+ÁFA/nevezés).


A pályázó szervezet

Díjak

Az Országos Városmarketing Díj öt elismerési formát ötvöz, úgymint

1. „Városmarketing gyémánt” védjegy,
2. „Marketing Fővárosa fődíj”,
3. „Marketingaktív megye” elismerő cím, valamint
4.Városmarketing nagykövete" különdíj.
5. Hatékonysági különdíj".
+1 "Városmarketing Díj Gyémánt Ranglista 2018-2019"

A pályázók a támogató, védnöki szervezetek felajánlásai alapján további különdíjakban, szakmai elismerésekben részesül(het)nek.

A „Marketing Fővárosa fődíjat”, illetve „Marketingaktív megye” címet elnyerő önkormányzatok számára egy egynapos, maximum 15 fő részvételét lehetővé tevő, tartalmilag a nyertessel egyeztetett, célorientált szakmai workshop, tréning szervezését, lebonyolítását biztosítja a Magyar Marketing Szövetség, valamint az ötletgazdák, a Miskolci Egyetem Marketing Intézete és a POSITIVE by Hinora Group.

1. A „Városmarketing gyémánt” elismerő díjat, védjegyet az a pályázó-szervezet kaphatja meg, aki pályázat benyújtásával bizonyítja, hogy a meghirdetett kategóriák valamelyikében, a pályázati időszakban eredményes, az értékelési kritériumoknak megfelelő, a szakmai zsűri által színvonalasnak értékelt, városmarketing tevékenységet végzett.

a. A védjegyhez kapcsolódó díjelemek:

 • a díj elnyerését igazoló oklevél,
 • a „Városmarketing gyémánt” díj 2019 logó használata,
 • a nyertes marketingtevékenység az Országos Városmarketing Díj honlapján történő felsorolása, bemutatása,
 • a pályázat által generált a lehetőségek szerinti sajtómegjelenések.

b. A városmarekting gyémánt védjegy logóját a marketingtevékenységet megvalósító szervezet, illetve maga a város jogosult kiadványaiban, honlapján, különböző marketinganyagaiban, kommunikációs tevékenységében – az odaítélését jelző évszámmal együtt - használni, feltüntetni.

A városmarketing gyémánt logót a nyertesek a következő évi versenykiírásig használhatják.

c. A több „Városmarketing gyémántot” elnyerő szervezet, kommunikációjában a díjak számának feltüntetésével jelezheti, bizonyíthatja marketing szakmai tevékenységének eredményességét, sikerességét. (Pl. Háromszoros Városmarketing gyémánt díjas szervezet, Kétszeres Városmarketing gyémánt díjas rendezvény, stb.)

2. A „Marketing fővárosa fődíj” annak a városnak, a várost képviselő polgármesterének kerül – nem pályázat útján – odaítélésre, amelynek érdekében az adott pályázati időszakban a legtöbb „Városmarketing gyémánt” díjas városmarketing teljesítmény került megvalósításra, ezzel igazolva azt, hogy a város ösztönzi, értékeli a színvonalas marketingmunkát, s így a városmarketing központi szereplője. Ezirányú elkötelezettségével példát jelent másoknak.

 • A „Marketing fővárosa” címhez kapcsolódó díjelemek:
  • a fődíj elnyerését igazoló oklevél.
  • a „Marketing fővárosa” díj tárgyi szimbólum,
  • a nyertes város az Országos Városmarketing Díj honlapján történő feltüntetése, bemutatása,
  • ingyenes, egy napos „Városmarketing workshop” igénybe vételi lehetősége, melyet a Magyar Marketing Szövetség, a Miskolci Egyetem Marketing Intézete és a POSITIVE by Hinora Group szakemberei nyújtanak közvetlen egyeztetés után.
  • a pályázat által generált sajtómegjelenésekben a lehetőségek szerint kommunikáljuk a nyerteseket.
 • A „Marketing Fővárosa fődíjat elnyert város az adott évben méltón viselheti különböző megjelenéseiben, kiadványaiban, kommunikációjában a „Marketing Fővárosa” címet.
   
 • A „Marketing Fővárosa” fődíj logója 2019-ben

3. A „Marketingaktív megye” elismerő címet, nem pályázat útján az a megye, s a megyét képviselő Megyei Önkormányzat elnöke nyerheti el, melynek területén az adott pályázati időszakban a legtöbb település nyert „Városmarketing gyémánt” díjat. Ez az aktivitás jelzi, hogy a megyében fontos és sikeres a települések marketingtevékenysége. A „Marketingaktív megye” címmel a Magyar Marketing Szövetség elismerni és ösztönözni kívánja mindazon politikai és közösségi szervezeteket, akik az adott területen erőforrásaikkal, szakmai aktivitásukkal segíteni tudják a sikeres közösségi, társadalmi marketingmunkát.

A „Marketingaktív megye” címhez kapcsolódó díjelemek:

 • a díj elnyerését igazoló oklevél,
 • a „Marketingaktív megye” díj tárgyi szimbólum,
 • a nyertes megye az Országos Városmarketing Díj honlapján történő feltüntetése, bemutatása,
 • ingyenes, egy napos „Városmarketing workshop” igénybe vételi lehetősége, melyet a Magyar Marketing Szövetség, a Miskolci Egyetem Marketing Intézete és a POSITIVE by Hinora Group szakemberei nyújtanak közvetlen egyeztetés után,
 • a pályázat által generált sajtómegjelenésekben a lehetőségek szerint kommunikáljuk a nyerteseket.
 • A „Marketingaktív megye” cím logója 2019-ben

4. "Városmarketing nagykövete" 2019 elismerést az a pályázó kapja, aki a legtöbb pályázatot nyújtja be, ezzel is mutatva elkötelezettségét a városok és városmarketing irányába. Az év "Városmarketing nagykövete" lehet maga a város vagy a város nevében eljáró ügynökség, marketing tanácsadó, non-profit szervezet, és bárki, aki a legtöbb pályázatot nyújtotta be.

Az év "Városmarketing nagykövete” címhez kapcsolódó díjelemek:

 • a díj elnyerését igazoló oklevél,
 • "Városmarketing nagykövete" 2019 cím viselése,
 • A nyertes város az Országos Városmarketing Díj honlapján történő feltüntetése, bemutatása,
 • a pályázat által generált sajtómegjelenésekben a lehetőségek szerint kommunikáljuk a nyerteseket.

5. "Hatékonysági különdíj" - létrehozásának célja, hogy a szakmailag egyre jobb megoldásoknál a hatásosságra, a célok elérésére figyelő városmarketingesek kiemelt tervezési és realizálási szempontként kezeljék az erőforrásokkal, különösen a pénzügyi lehetőségekkel való gazdálkodást, a marketinghatékonyságot, mérjék azt, alkalmazzák a marketingkontrolling alapjait.

A hatékonysági különdíjat az a pályázó kapja, aki a legmeggyőzőbben igazolta a marketing tevékenységének tervezése és ellenőrzése, eredményeinek mérése, hatékonysági mutatók bemutatása által, hogy a kitűzött, pontosan megfogalmazott (mennyiségi és minőségi) marketing célok elérését ésszerű forrás-felhasználással sikerült megvalósítaniuk.

A pályázatot értékelő szakértők, a véleményező lapon tehetnek javaslatot arra, hogy az adott pályázat bekerülhessen a „Hatékonysági különdíj” esélyesei köze, amelyről a „Hatékonysági különdíjbizottság” dönt.

6. "Városmarketing Díj Gyémánt Ranglista 2018-2019"- A ranglistán azok a települések szerepelnek, akik a pályázat kiíírása óta gyémánt elismerést szereztek a pályázataitkkal. 

Zsűri

 

A pályázatok szakmai értékelését a marketing szakma – a tudomány, az oktatás és a gyakorlati megvalósítás terén dolgozó - elismert személyiségeiből álló zsűri végzi, s ítéli oda a „Városmarketing gyémánt” díjakat.

Minden beadott pályázatot két független szakértő értékel, a kiírásban feltüntetett szakmai szempontok (lásd: pályázati kategóriákban), kritériumok alapján, s tesz javaslatot a „Városmarketing gyémánt” védjegy odaítélésére vonatkozóan. Eltérő javaslat esetén egy harmadik szakértő is felkérésre kerül, akinek a véleménye dönti el az értékelés eredményét.

A szakértői javaslatok alapján a zsűri tagjainak testületi ülésén kerül sor a díjak odaítélésére.

A „Városmarketing gyémánt” díjak, védjegyek odaítélését, annak településenkénti, megyénkénti összegzését követően hirdeti ki a zsűri a „Marketing fővárosa” és a Marketingaktív megye” elismerések nyerteseit.

A zsűri az egyes nyertes és elutasított pályázatokról – igény esetén - egyaránt rövid értékelést ad, melyet a Magyar Marketing Szövetség a pályázók felé megküld.

A zsűri tagjai: A zsűri tagjai felkérés alatt állnak, a felkérésünket elfogadó zsűritagok folyamatosan feltöltésre kerülnek.

 
DR. PISKÓTI ISTVÁN
DR. PISKÓTI ISTVÁN
Az MMSZ elnökségi tagja, a Miskolci Egyetem Marketing Intézetének vezetője
HINORA FERENC
HINORA FERENC
Az MMSZ elnöke
DR. PAPP-VÁRY ÁRPÁD
DR. PAPP-VÁRY ÁRPÁD
Az MMSZ alelnöke, Budapesti Metropolitan Egyetem általános rektorhelyettes
BONYHÁDI GÁBOR
BONYHÁDI GÁBOR
Az MMSZ elnökségi tagja, MarkMyProfessor.com alapítója
DR. TOTTH GEDEON
DR. TOTTH GEDEON
Az MMSZ elnökségi tagja, Budapesti Gazdasági Főiskola intézetvezetője, főiskolai tanár
MARÁCZI GÁBOR
MARÁCZI GÁBOR
Turizmus szakértő
ONGJERTH RICHÁRD
ONGJERTH RICHÁRD
A Magyar Urbanisztikai Tudásközpont Nonprofit Kft. vezető tanácsadója
DR. TÓZSA ISTVÁN
DR. TÓZSA ISTVÁN
A Budapesti Corvinus Egyetem Gazdálkodástudományi Kar Gazdaságföldrajz és Jövőkutatás Tanszék vezetője
SEMSEI SÁNDOR
SEMSEI SÁNDOR
A Magyar Turisztikai Desztináció Menedzsment Szövetség, elnöke
CSILLAG ZOLTÁN
CSILLAG ZOLTÁN
a Márkamonitor főszerkesztője
TERMES NÓRA
TERMES NÓRA
Az IBUSZ Utazási Irodák Kft., marketing igazgatója
GÖBÖLYÖSNÉ MÁTRAHEGYI ANNA
GÖBÖLYÖSNÉ MÁTRAHEGYI ANNA
A Médiapiac tulajdonosa, ügyvezetője

Díjazottak

Siófok lett a Marketing Fővárosa 2018-ban!

2018. május 30-án került sor a negyedik Országos Városmarketing Díj pályázat díjátadójára, melynek a Márkamonitor Márkaépítés konferenciájának a Magyar Marketing Szövetséggel közös szervezésű Város-és Turizmusmarketing szekciója adott otthont. 

Az MMSZ  elkészítette a 2018-as Országos Városmarketing Térképet, amely bemutatja a marketingaktív megyéket és városokat. A térképből is jól látszik, hogy mindösszesen négy megyéből nem érkezett nevezés. Tizennégy város egynél több pályázattal nyert Városmarketing gyémántot, míg nyolc város egy pályázattal nyert. 

A negyedik évben 76 nevezés érkezett 23 várostól. A pályázó szervezetek 7 kategóriában nevezhettek. Idén - szemben az előző évekkel, ahol a rendezvény kategória volt a legnépszerűbb - a külső kommunikációs megoldások és tartalom kategóriában érkezett a legtöbb nevezés, összesen 23. Az elismert szakemberekből álló zsűri a pályamunkákat a megalapozott tervezés, a kreativitás, a szakszerű megvalósítás, a kitűzött célok elérését jelentő hatásosság és a források célszerű felhasználását jelentő hatékonyság szempontjai alapján értékelte. Minden olyan pályázat, amely megfelelt a zsűri előzetesen meghirdetett kritériumrendszerének elnyerte az Országos Városmarketing Díj gyémánt elismerését.

Az idei év fődíjasa, Siófok városa lett, így ezentúl viselheti a „Marketing Fővárosa 2018” kitüntető címet. A díjat Stadler- Szentpéteri Ildikó a Siófoki Fürdőegylet - Turisztikai Egyesület vezetője  és Bárkányi Bianka marketing munkatárs vette át. A város 11 nevezést nyújtott be, 8 Városmarketing Gyémánt díjat nyert el és a versenykiírás szerint, aki a legtöbb gyémántot nyeri el az lesz az adott évben a Marketing Fővárosa.

(A képen balról-jobbra: Dr. Piskóti István, az MMSZ elnökségi tagja, Stadler- Szentpéteri Ildikó, a Siófoki Fürdőegylet - Turisztikai Egyesület vezetője,  Bárkányi Bianka, a Siófoki Fürdőegylet - Turisztikai Egyesület marketing munkatársa, Rácz Bettina, az MMSZ marketing menedzsere)

Városmarketing nagykövete különdíjat Győr városa kapta, hiszen Siófok után ők nyújtották be a legtöbb pályázatot, ezzel is bizonyítva, hogy komplex marketingtevékenységet folytattak az elmúlt esztendőben.

A Marketingaktív megye 2018 különdíjat Borsod-Abaúj Zemplén megye nyerte. Ezt az elismerést azon megye kapta meg, amely a települései révén a legtöbb Városmarketing gyémánt elismerést szerezte. Miskolc hét, Kazincbarcika két nyertes pályázata révén vált Borsod-Abaúj Zemplén megye a "Marketingaktív megyévé".

Az idei évben a Városmarketing Díj Gyémánt Ranglista 2015-2018 élén holtverseny alakult ki, hiszen Győr és Miskolc városa is tizenkilenc gyémánt díjas pályázattal állnak a lista élén.

A ranglistán azok a települések szerepelnek, akik a pályázat kiírása óta gyémánt elismerést szereztek a pályázataikkal.

Tavaly új különdíj került bevezetésre, amely a Hatékonysági különdíj nevet viseli. Ezt a díjat Vásárosnamény városa kapta, aki a pályázataival leginkább bizonyította a hatékonysági mutatók bemutatása által, hogy a kitűzött, pontosan megfogalmazott marketingcélok elérését a leghatékonyabb forrás-felhasználással sikerült megvalósítania.

Göbölyösné Mátrahegyi Anna, a pályázat zsűritagjaként az Observer Budapest Médiafigyelő képviseletében adta át különdíjukat mind a Marketing Fővárosának, mind az idei Hatékonysági különdíjazottnak. Természetesen mind a fődíjas, mind a különdíjazott féléves médiafigyelő szolgáltatást kaptak ajándékba, hogy ezzel is támogassák őket kommunikációs tevékenységük során.

A városok képviselői nemcsak a díjátadón, de a szekción is részt vehettek, ahol előadásokat hallhattak a városmarketing legújabb trendjeiről, miközben a települések példája más területen tevékenykedő marketingszakemberek számára is inspiráló lehetett.

(A képen láthatóak a negyedik Országos Városmarketing Díj azon Gyémánt elismerésben részesült nevezői, akik a Díjátadón személyesen vették át elismeréseiket)

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Miskolc lett a Marketing Fővárosa 2017-ben!

2017. május 30-án került sor a harmadik Országos Városmarketing Díj pályázat díjátadójára, melynek a Médiapiac Márkaépítés konferenciájának az MMSZ-el közös szervezésű Város-és Turizmusmarketing szekciója adott otthont.

Az MMSZ elkészítette a 2017-es Országos Városmarketing Térképet, amely bemutatja a marketingaktív megyéket és városokat. A térképből is jól látszik, hogy mindösszesen négy megyéből nem érkezett nevezés. Tizenkét város egynél több pályázattal nyert Városmarketing gyémántot, míg tizenhárom város egy pályázattal nyert. Budapestről két kerület adott be nevezést, amelyből mindkettő elismerésben részesült.

Az erő- és esélyegyenlőségi viszonyok miatt Budapest nem nyújthat be pályázatot, azonban a fővárosi kerületek önálló településként nevezhetnek, akik így teljes részeseivé válhatnak az Országos Városmarketing Díjnak.

A harmadik évben 76 nevezés érkezett. A 26 várost képviselő szervezetek 7 kategóriában pályázhattak. Idén is a rendezvény-esemény kategória volt a legnépszerűbb, melyre összesen 19 nevezés érkezett. Az elismert szakemberekből álló zsűri a pályamunkákat a megalapozott tervezés, a kreativitás, a szakszerű megvalósítás, a kitűzött célok elérését jelentő hatásosság és a források célszerű felhasználását jelentő hatékonyság szempontjai alapján értékelte. Minden olyan pályázat, amely megfelelt a zsűri előzetesen meghirdetett kritériumrendszerének elnyerte az Országos Városmarketing Díj gyémánt elismerését.

Az idei év fődíjasa, Miskolc városa lett, így ezentúl viselheti aMarketing Fővárosa 2017” kitüntető címet. A díjat Pfliegler Péter alpolgármester vette át. A város 9 nevezést nyújtott be, 7 Városmarketing Gyémánt díjat nyert el és a versenykiírás szerint, aki a legtöbb gyémántot nyeri el az lesz az adott évben a Marketing Fővárosa.

 

(A képen balról-jobbra: Hinora Ferenc, MMSZ elnöke, Pfliegler Péter, Miskolc alpolgármestere, Dr. Piskóti István, az MMSZ elnökségi tagja)

Városmarketing nagykövete különdíjat Vásárosnamény városa kapta, hiszen Miskolc után ők nyújtották be a legtöbb pályázatot, ezzel is bizonyítva, hogy komplex marketingtevékenységet folytattak az elmúlt esztendőben.

A Marketingaktív megye 2017 különdíjat Somogy megye nyerte. Ezt az elismerést azon megye kapta meg, amely a települései révén a legtöbb Városmarketing gyémánt elismerést szerezte. Kaposvár hat, Siófok öt nyertes pályázata révén vált Somogy megye a "Marketingaktív megyévé".

Az idei évben a Városmarketing Díj Gyémánt Ranglista 2015-2017 élén ismét Győr városa áll tizenhárom gyémánt díjas pályázattal, miután az első két évben kilenc, idén pedig négy újabb gyémánttal lett gazdagabb.

A ranglistán azok a települések szerepelnek, akik a pályázat kiírása óta gyémánt elismerést szereztek a pályázataikkal.

Az idei évben új különdíj került átadásra, amely a Hatékonysági különdíj nevet viseli. Ezt a díjat Siófok városa kapta, aki a pályázataival leginkább bizonyította a hatékonysági mutatók bemutatása által, hogy a kitűzött, pontosan megfogalmazott marketing célok elérését ésszerű forrás-felhasználással sikerült megvalósítania.

Göbölyösné Mátrahegyi Anna, a pályázat zsűritagjaként az Observer Budapest Médiafigyelő képviseletében adta át különdíjukat mind a Marketing Fővárosának, mind az idei Hatékonysági különdíjazottnak. Természetesen mind a fődíjas, mind a különdíjazott féléves médiafigyelő szolgáltatást kaptak ajándékba, hogy ezzel is támogassák őket kommunikációs tevékenységük során.

A városok képviselői nemcsak a díjátadón, de a szekción is jelentős számban képviseltették magukat, ahol előadásokat hallhattak a városmarketing legújabb trendjeiről, miközben a települések példája más területen tevékenykedő marketingszakemberek számára is inspiráló lehetett.

 

(A képen láthatóak a harmadik Országos Városmarketing Díj azon Gyémánt elismerésben részesült nevezői, akik a Díjátadón személyesen vették át elismeréseiket)


Budapest XIII. kerület lett a Marketing Fővárosa 2016-ban!

 

2016. május 31-én került sor a második Országos Városmarketing Díj pályázat díjátadójára, melynek a Médiapiac Márkaépítés konferenciájának az MMSZ-el közös szervezésű Város-és Turizmusmarketing szekciója adott otthont. 

Az MMSZ elkészítette a 2016-os Országos Városmarketing Térképet, amely bemutatja a marketingaktív megyéket és városokat. A térképből is jól látszik, hogy mindösszesen négy megyéből nem érkezett nevezés. Tizenegy város egynél több pályázattal nyert Városmarketing gyémántot, míg 19 város egy pályázattal nyert. Budapestről két kerület adott be nevezést, amelyből mindkettő elismerésben részesült.

Az erő- és esélyegyenlőségi viszonyok miatt Budapest nem nyújthat be pályázatot, azonban a fővárosi kerületek önálló településként nevezhetnek, akik így teljes részeseivé válhatnak az Országos Városmarketing Díjnak.

A második évben 70 nevezés érkezett. A  35 várost képviselő szervezetek 6 kategóriában pályázhattak. Idén a rendezvény-esemény kategória volt a legnépszerűbb, melyre összesen 24 nevezés érkezett. Az elismert szakemberekből álló zsűri a pályamunkákat a megalapozott tervezés, a kreativitás, a szakszerű megvalósítás, a kitűzött célok elérését jelentő hatásosság és a források célszerű felhasználását jelentő hatékonyság szempontjai alapján értékelte.  Minden olyan pályázat, amely megfelelt a zsűri előzetesen meghirdetett kritériumrendszerének elnyerte az Országos Városmarketing Díj gyémánt elismerését.

Az idei év fődíjasa, Budapest XIII. kerülete lett, így ezentúl viselheti a „Marketing Fővárosa 2016” kitüntető címet. A díjat Holopné Schramek Kornélia, alpolgármester asszony büszkeséget megfogalmazó gondolatokkal vette át. A XIII. kerület 6 nevezést nyújtott be, 6 Városmarketing Gyémánt díjat nyert el és a versenykiírás szerint, aki a legtöbb gyémántot nyeri el az lesz az adott évben a Marketing Fővárosa.

A Marketing Fővárosa fődíj mellett a XIII. kerület a Városmarketing nagykövete különdíjat is megkapta, hiszen ők nyújtották be a legtöbb pályázatot, ezzel is bizonyítva, hogy komplex marketing tevékenységet folytattak az elmúlt esztendőben.

(A képen balról-jobbra: Hinora Ferenc, MMSZ elnöke, Holopné Schramek Kornélia, Dr. Piskóti István, az MMSZ elnökségi tagja)

Marketingaktív megye 2016 különdíjat Szabolcs-Szatmár-Bereg Megye nyerte. Ezt az elismerést azon megye kapta meg, ahonnan a legtöbb település részesült Városmarketing gyémánt elismerésben. Cégénydányád egy, Nyírbátor kettő, míg Vásárosnamény négy nyertes pályázata révén vált Szabolcs-Szatmár-Bereg Megye a "Marketingaktív megyévé".

Az idei évben a Városmarketing Díj Gyémánt Ranglista 2015-2016 élén Győr városa áll 9 gyémánt díjas pályázattal, miután a tavalyi négy gyémánt elismerést követően, idén öt újabb gyémánttal lett gazdagabb.

A ranglistán azok a települések szerepelnek, akik a pályázat kiírása óta gyémánt elismerést szereztek a pályázataikkal. Az alábbi listán az a 9 város szerepel, akik a legtöbb gyémántot gyűjtötték össze 2015 óta.

Az idei évben új különdíjat adtunk át, amely az Okos város nevet viseli. Ezt a díjat Debrecen városa kapta, aki a pályázataival leginkább bizonyította a digitális marketing használatában való jártasságát.

Göbölyösné Mátrahegyi Anna, a pályázat zsűritagjaként az Observer Budapest Médiafigyelő képviseletében adta át különdíjukat mind a Marketing Fővárosának, mind az idei Okos Városnak. Természetesen mind a fődíjas, mind a különdíjazott médiafigyelő szolgáltatást kaptak ajándékba, hogy ezzel támogassák őket kommunikációs tevékenységük során.

A városok képviselői nemcsak a díjátadón, de a szekción is jelentős számban képviseltették magukat, ahol előadásokat hallhattak a városmarketing legújabb trendjeiről, miközben a települések példája más területen tevékenykedő marketingszakemberek számára is inspiráló lehetett.  

 (A képen láthatóak a második Országos Városmarketing Díj azon Gyémánt elismerésben részesült nevezői, akik a Díjátadón személyesen vették át elismeréseiket)


2015. május 28-án került sor az első Országos Városmarketing Díj pályázat díjátadójára, melynek a Médiapiac Márkaépítés konferenciájának az MMSZ-el közös szervezésű városmarketing szekciója adott otthont.

A 2016-os díjak átadása várhatóan 2016. május 31-én lesz - az előző évhez hasonlóan - a Médiapiac Márkaépítés konferenciájának az MMSZ szervezésében megrendezésre kerülő városmarketing szekcióján.

A Márkamonitor nem csak az MMSZ alapvető célkitűzéseivel való azonosulás - többek között a városmárkázás helyes gyakorlatának elterjedése - miatt csatlakozott a pályázathoz, hanem egyben úgy gondolja, hogy a Márkaépítés konferencia kiváló fóruma lehet a jó példák bemutatásának. A konferencián a városmarketing szekció befogadásával lehetőséget biztosít arra, hogy a pályázók és a városmarketing területén dolgozók, érdeklődők a legújabb városmarketing trendekről informálódjanak. A Márkaépítés konferencia Városmarketing szekciójának végén kerül sor a hivatalos díjátadóra is, ahol a fődíj a „Marketing Fővárosa” valamint a két különdíj a Marketingaktív Megye valamint a Városmarketing nagykövete is gazdára talál.

„Az Országos Városmarketing Díj pályázatot azért alapítottuk, hogy felhívja a figyelmet a városok fejlesztésében egyre fontosabbá és egyre intenzívebbé váló marketingtevékenységre, annak sokszínűségére, eredményességére. A sikeres, hatékony marketingmegoldások elismerésével és azok széleskörű népszerűsítésével a Magyar Marketing Szövetség hozzájárul az igényes, szakmailag helyes gyakorlat elterjedéséhez, segíti a tapasztalatcserét, s benne a megyék, a városok vezetői, szervezetei és a marketingesek közötti együttműködést.” – nyilatkozta Dr. Piskóti István, a Miskolci Egyetem Marketing Intézetének vezetője, a zsűri elnöke.

Az MMSZ elkészítette a 2015-ös országos városmarketing térképet, amely bemutatja a marketingaktív megyéket és városokat. A térképből is jól látszik hogy mindösszesen három megyéből nem érkezett nevezés. Tíz város egynél több pályázattal nyert Városmarketing gyémántot, míg 22 város egy pályázattal nyert. Budapestről négy kerület adott be nevezést, amelyből két kerület részesült elismerésben.

 

Az első évben 66 nevezés érkezett36 várost képviselő szervezetek 6 kategóriában pályáztak. 2015-ben a rendezvény-esemény kategória volt a legnépszerűbb, melyre összesen 24 nevezés érkezett. Az ismert szakemberekből álló zsűri a pályamunkákat a megalapozott tervezés, a kreativitás, a szakszerű megvalósítás, a kitűzött célok elérését jelentő hatásosság és a források célszerű felhasználását jelentő hatékonyság szempontjai alapján értékelte. Minden olyan pályázat, amely megfelelt a zsűri előzetesen meghirdetett kritériumrendszerének elnyerte az Országos Városmarketing Díj gyémánt elismerését. 

A 2015. év fődíjasa, Tata városa ezentúl viselheti a „Marketing fővárosa 2015” kitüntető címet. A díjat Michl József, polgármester büszkeséget megfogalmazó gondolatokkal vette át. Tata 5 nevezést nyújtott be, 5 városmarketing gyémánt díjat nyert el és a versenykiírás szerint, aki a legtöbb gyémántot nyeri el az lesz az adott évben a Marketing Fővárosa.

(A képen balról-jobbra: Hinora Ferenc, MMSZ elnöke, Dr. Piskóti István, az MMSZ elnökségi tagja, Michl József, Tata polgármestere)

A Városmarketing nagykövete különdíjat első alkalommal holtversenyben két város -Eger és Győr - kapta meg. Ők nyújtották be a legtöbb pályázatot, ezzel is bizonyítva, hogy komplex marketing tevékenységet folytattak az elmúlt esztendőben.

Marketingaktív megye különdíjat Pest Megye nyerte. Ezt az elismerést azon megye kapta meg, ahonnan a legtöbb település részesült városmarketing gyémánt elismerésben. 2015-ben Budaörs, Szigetszentmiklós, Gödöllő és Vác városok révén vált Pest Megye a "Marketingaktív megyévé". 

Az Éva Utazó Magazin Innovatív kommunikációs különdíját Eger városa kapta. A város nevében a díjakat a városhoz szorosan kötődő Kovács Katalin, Kossuth-díjas és Liszt Ferenc-díjas előadóművész, énekesnő boldogan vette át.

Göbölyösné Mátrahegyi Anna, a pályázat zsűritagjaként az Observer Budapest Médiafigyelő képviseletében adta át különdíjukat mind a Marketing Fővárosának,Tatának, mind a két Városmarketing nagykövetnek, Egernek és Győrnek. Természetesen a különdíjazottak médiafigyelő szolgáltatást kaptak ajándékba, hogy ezzel támogassák őket kommunikációs tevékenységük során.

A városok képviselői nemcsak a díjátadón, de a szekción is jelentős számban képviseltették magukat, ahol előadásokat hallhattak a városmarketinggel foglalkozó új kutatásokról, hazai és nemzetközi módszerekről, jórészt a pályázat zsűritagjai prezentálásában. 

„A jó városmarketing tevékenység pozitív hatással van az ott élők mindennapjaira, a város ismertségére és megítélésre!”

Hírek

 

Sajtóhír


"Okos város" - Új különdíjat ad ki az Országos Városmarketing Díj
A Magyar Marketing Szövetség már második alkalommal hirdeti meg a 2015-ben megalapított  Országos Városmarketing Díjat. A Városmarketing gyémánt védjegyekkel az előző év szakmailag legjobb városmarketing kampányait, programjait kívánja elismerni, miközben célja a legtöbb gyémántot gyűjtő városok közt megtalálni az év "Marketing fővárosát" és a legsikeresebb „Marketing-aktív Megyét”. Az idén először kerül kiírásra a pályázathoz kapcsolódó új különdíjunk, az „Okos Város különdíj”, melyet az a város nyer meg, aki a pályázataival leginkább bizonyítja a digitális marketing eszközök használatában való jártasságát.


A Médiapiac szervezésében megrendezésre kerülő Márkaépítés konferencia Városmarketing szekciójának végén kerül sor a hivatalos díjátadóra, ahol a fődíj a „Marketing Fővárosa” valamint a két különdíj a "Marketingaktív Megye", valamint a "Városmarketing nagykövete" is gazdára talál.

Örömmel tájékoztatjuk, hogy a Magyar Marketing Szövetség által alapított Országos Városmarketing Díjhoz, társkiíróként csatlakozott a Márkamonitor.

A pályázattal a kiírók az előző év szakmailag legjobb városmarketing kampányait, programjait kívánják elismerni a Városmarketing gyémánt védjeggyel. A legtöbb gyémántot összegyűjtött város lesz az év Marketing fővárosa, míg a legtöbb gyémántot gyűjtő megye a „Marketingaktív megye”. A „Városmarketing nagykövete” címet az a pályázó kapja, aki a legtöbb pályázatot nyújtja be, ezzel is mutatva elkötelezettségét a városok és városmarketing irányába.
 

Mindez miért is fontos? Mert a jó városmarketing tevékenység pozitív hatással van az ott élők mindennapjaira, a város ismertségére és megítélésre!
 

Márkamonitor, mint a tudatos márkaépítés ügyét képviselő médium nem csak az MMSZ alapvető célkitűzéseivel való azonosulás - többek között a városmárkázás helyes gyakorlatának elterjesztése - miatt csatlakozott a pályázathoz, hanem egyben úgy gondolja, hogy a Márkaépítés konferencia kiváló fóruma lehet a jó példák bemutatásának. A konferencián a városmarketing szekció befogadásával lehetőséget biztosít arra, hogy a pályázók és a városmarketing területén dolgozók, érdeklődők a szakterület legújabb trendjeiről informálódjanak, miközben a települések példája más területen tevékenykedő marketingszakemberek számára is inspiráló lehet. A Márkaépítés konferencia plenáris ülésének keretén belül kerül sor a hivatalos díjátadóra is, ahol a fődíj, a „Marketing Fővárosa” valamint a két különdíj: a „Marketingaktív Megye”, valamint a „Városmarketing nagykövete” is gazdára talál.

 

Kiknek a pályázatát várjuk?

Keressük és díjazzuk a városok, települések fejlesztése, ismertségük és elismertségük növelése érdekében megvalósított sikeres marketing-projekteket, kampányokat, rendezvényeket, a szakmailag profi marketingmegoldásokat! Pályázhatnak önkormányzatok, önkormányzatok szervezetei és vállalkozásai, egyesületek, non-profit szervezetek, szakmai és érdekképviseleti szervezetek, alapítványok és egyéb civil szervezetek, üzleti vállalkozások, vagy magánszemélyek, akik az adott évben meghirdetésre került kategóriák valamelyikében egy város, egy település fejlesztése, ismertségének, elismertségének, imázsának növelése, márkaépítése érdekében marketing tevékenységet végeztek, annak megbízói vagy felelős megvalósítói voltak.

 

Nevezni továbbra is hat kategóriában – rendezvény; külső-, belső kommunikációs megoldások, tartalom; arculattervezés; városfejlesztési projektek marketing programjai, kampányai; városmárka, városimázs építő nem marketing teljesítmények, értékek (indirekt marketing) témákban - lehet, a 2016. január 1. és 2017. február 28. között megvalósított aktivitásokkal. Egy szervezet több pályázatot is benyújthat, több Városmarketing gyémántot is szerezhet, hiszen a több elismert marketing-projekt már a szervezet egészének kiválóságát fémjelzi.
 

Nevezési határidő: 2017. május 9.


A pályázatok szakmai értékelését a marketing szakma – a tudomány, az oktatás és a gyakorlati megvalósítás terén dolgozó - elismert személyiségeiből álló zsűri végzi, s ítéli oda a „Városmarketing gyémánt” díjakat. A szakmai zsűri a marketing munka szakmaiságát, hatékonyságát és hatásosságát ismeri el a Városmarketing gyémánttal, a szakmailag kiváló marketing védjegyének odaítélésével. A „Városmarketing gyémánt” díjak, védjegyek odaítélését, annak településenkénti, megyénkénti összegzését követően dönt a „Marketing fővárosa” és a „Marketingaktív megye” elismerések nyerteseiről.

A zsűri az egyes nyertes és elutasított pályázatokról - igény esetén -  egyaránt rövid értékelést ad, melyet a Magyar Marketing Szövetség a pályázók felé megküld.


 

Az Országos Városmarketing Díj célja, hogy felhívja a figyelmet a városok fejlesztésében egyre fontosabbá és egyre intenzívebbé váló marketingtevékenységre, továbbá hogy a sikeres, hatékony marketingmegoldások elismerésével és azok széleskörű népszerűsítésével hozzájáruljon az igényes, szakmailag helyes gyakorlat elterjedéséhez.

Ennek a célkitűzésnek az elérést szolgálja az is, hogy a nevezési kategóriákról szóló szakmai információkkal támogassuk az érintett pályázókat, illetve növeljük nevezési kedvüket. A kategóriákról szóló szakmai információkkal - mindig az adott területen szakértő - zsűritagunkon keresztül szolgálunk.

Dr. Kandikó József, az Edutus Főiskola főiskolai tanára. Oktatási területének fontos elemei voltak a Marketingkommunikáció, a Régió- és Településmarketing, valamint a Kulturális marketing tárgyak tanítása.  Az elmúlt években szervezett regionális, illetve településmarketing versenyek zsűrizésében rendszeresen részt vett, és szakdolgozati munka segítésével több városmarketing témájú diplomamunka megszületésében is részt vett. 

Őt kérdeztük arról, hogy mit gondol kiknek érdemes a belső kommunikációs megoldások kategóriában pályázni és mitől lehet érdemes a "Városmarketing gyémánt" elismerésre a benyújtott pályázat?

"Véleményem szerint a Városmarketing egyik fontos eleme a város pozícionálása – nem csak az odalátogatók, vagy az ott befektetők körében, hanem a városlakók fejében is. Ennek elengedhetetlen eleme a város identitásának meghatározása, felépítése, illetve megerősítése. Az ilyen programok a város lakossága irányába folytatott kommunikáción keresztül valósulnak meg. A városi belső kommunikáció pedig akkor lehet hatásos, ha magának az üzenetnek a tartalmát, a városjellemzőkkel, identitással kapcsolatos elemeket nem kívülről akarják ráerőltetni a lakosságra, hanem azokra az elemekre épít, amelyek csírájukban megtalálhatók az emberek emlékezetében, tudatában, vágyaiban. A jó kommunikációs program tehát egy jó felméréssel kezdődik.
Azon városi pályázatok számíthatnak sikerre, amelyek bemutatják az információgyűjtés és feldolgozás – a kreatív megfogalmazás – és a meggyőző tájékoztatás folyamatát. A hab a tortán pedig az, ha egy későbbi kutatás azt is igazolja, hogy ez az identitásváltás, tudatmódosulás széleskörű elfogadottságot is nyert a város lakosságában." - nyilatkozta zsűritagunk, Dr. Kandikó József.


Dr. Faragó Hilda, idegenforgalmi szakközgazdász, akinek életútja a turizmushoz kötődik. Dolgozott az IBUSZ nemzetközi osztályán, a Novotel és a Budapest Kongresszusi Központ marketing igazgatójaként, volt a Hungexpo PR igazgatója, és az első igazgatója a 2000-ben állami igazgatás alá kerülő Magyar Kongresszusi Irodának. Szakmai karrierjét a Nemzeti Turisztikai Bizottság főtitkáraként teljesítette ki. Hat idegen nyelven beszél, számos nemzetközi turisztikai szervezet munkájában vett és vesz részt.  Évtizedek óta tanít különböző főiskolákon és egyetemeken, szerzője az Idegenforgalmi rendezvények és kongresszusok szervezése c. tankönyvvé minősített szakkönyvnek.

Őt kérdeztük arról, hogy mit gondol, kiknek érdemes a rendezvény kategóriában pályázni és mitől lehet érdemes a "Városmarketing gyémánt" elismerésre a benyújtott pályázat?

"Rendezvény kategóriában széles a pályázási lehetőség, hiszen számos településnek van tapasztalata a rendezvényszervezésben. Olyan jelentkezéseket várunk, amelyekből kitűnik a település kreativitása, egyedi természeti – épített – szellemi vonzerejük kihasználása. Fontos szempont, hogy a rendezvény előkészítésében és lebonyolításában hogyan vettek részt a helyi lakosok, milyen hírértéket és látogatottságot sikerült elérni, illetve hogy az esemény miként és milyen időtávon befolyásolta a település megítélését. Nem mellékes szempont az esemény költségeinek és bevételeinek egyensúlya, azaz a gazdálkodás sikeressége. Egy jól kitalált esemény összehozza a lakosokat és a vendégeket, és mindenkinek örömet jelentenek. nyilatkozta zsűritagunk, Dr. Faragó Hilda


Maráczi Gábor, címzetes főiskolai docens, turisztikai és szállodaipari szakember. 2011 óta a Magyar Turizmus Zrt. marketing igazgatója. Ezt megelőzően szállodai értékesítési és marketing, valamint igazgatási területen szerezte tapasztalatait. 

Őt kérdeztük arról, hogy mit gondol, kiknek érdemes a városfejlesztési projektek marketing programjai, kampányai kategóriában pályázni és mitől lehet érdemes a "Városmarketing gyémánt" elismerésre a benyújtott pályázat?

"Egy valóban sikeres városfejlesztési projekt gyorsan és zökkenőmentesen épül be az adott település kulturális, szociális, infrastrukturális hálózatába. Hogy ez valóban így történhessen elengedhetetlen, hogy a társadalmi szereplők, a közösség tisztán lássa, értse azokat az előnyöket, melyet az adott fejlesztés számára hordoz. Ennek a feladatnak a sikeres megoldása, innovatív marketing megoldásokat igényel.

Azon városoknak, településeknek érdemes pályázniuk akik úgy látják, hogy a fenti cél elérése érdekében alkalmazott marketing programjaik, "kampányaik" újszerű, innovatív elemekkel járulnak hozzá a sikerhez. nyilatkozta zsűritagunk, Maráczi Gábor


Ongjerth Richárd, várostervező, városkutató, a  Magyar Urbanisztikai Tudásközpont NKft. ügyvezető igazgatója a BME Szociológia és Kommunikáció Tanszék tudományos munkatársa, a Magyar Urbanisztikai Társaság elnökségi tagja. Tervezési és kutatási tevékenységnek fókuszában a területi tervezés innovációja, a gazdaság orientált, marketingalapú integrált stratégiai tervezés, a fejlesztési partnerségépítés, a tervezési kommunikáció és a városmarketing áll, ehhez kapcsolódóan számos rangos hazai és nemzetközi projektben vett részt. 

Őt kérdeztük arról, hogy mit gondol, mit nevezhetünk jó városimázsnak és mitől lehet érdemes a "Városmarketing gyémánt" elismerésre az adott kategóriában benyújtott pályázat?

"A jó városimázs nem csak a turizmusnak szól, bár ma igen gyakran csak ezt tapasztalhatjuk. Igen fontos lenne összehangolt képet mutatniuk hazai városainknak a saját lakosságuk identitásának növeléséhez, és még inkább a külső, főként Nyugat-Európából érkező munkahelyteremtő beruházók vonzásához szükséges kép kialakításában. A városimázs legfontosabb összetevőjét a helyi gazdaság fejlesztéséhez a meglévő viszonyok vonzereje, kiszámíthatósága adja. Ennek bemutatásához, terjesztéséhez, vonzerővé formálásához a jelenlegi, főként politika- és turizmus orientált kommunikációs munka mellett nagy szükség lenne a városnak, mint „jó helynek”, továbbá a városfejlesztés egyes akcióinak kommunikációjának tervezésére és megvalósítására, illetve az ehhez szükséges szakembergárda létrehozására is. Csak így számíthatunk érdemi, a települések integrált, sokszereplős, pénzügyileg is megalapozott és fenntartható helyi gazdaságfejlesztésében is megnyilvánuló előrelépésre hazánkban" - nyilatkozta zsűritagunk, Ongjerth Richárd


Bonyhádi Gábor, marketingszakember, tanácsadó, digitális nomád, cégépítő. A MarkMyProfessor.com és a Lamirez.com alapítója, a Magyar Marketing Szövetség Elnökségi tagja és a European Entrepreneurship Foundation tanácsadó testületi tagja. 

Őt kérdeztük arról, hogy mit gondol, kiknek érdemes arculattervezés kategóriában pályázni és mitől lehet érdemes a "Városmarketing gyémánt" elismerésre az adott kategóriában benyújtott pályázat?

"Egy város vagy település arculata ugyanolyan megítélés alá esik, mint egy cég vagy vállalkozás arculata. Az arculat egyes elemei egységes képként kell megjelenjenek, és sugallniuk kell az adott város vagy település önmagáról kialakított és kommunikálandó képét. Fontos, hogy az egyes arculati elemek külön-külön és az egységes arculat magában vissza tükrözi-e a településről az odalátogatóban, a kommunikáció befogadójában, vagy akár a helyi lakosokban a településről kialakított véleményt, percepciót. Ilyen szempontból egy városnak is van imázsa, melynek elemeit vissza kell tükrözze a központosított arculat. Azoknak a városoknak vagy településeknek lehet érdemes nevezni arculattervezés kategóriában, akik úgy gondolják, hogy arculatuk képes elmesélni a város legfontosabb kommunikációs üzenetét" - nyilatkozta zsűritagunk, Bonyhádi Gábor

Kapcsolat

Szakmai, számlázási, valamint technikai kérdésekben: Rácz Bettina, Magyar Marketing Szövetség marketing menedzser, E-mail cím: , Tel: 06-20-393-3878