Márka és identitásépítés, értékesítéstámogató marketingstratégia és program

Ebbe a kategóriába várjuk azokat a stratégiai és programterveket bemutató pályázatokat, amelyek az adott város, település pozícionálása, egyedi márka-elemeinek meghatározása, az ahhoz kapcsolódó arculattervezés, valamint mindezekre épülő turisztikai piaci értékesítést támogató, vagy éppen befektetéseket szervező marketingtevékenységről szólnak.  

- a város márkáját, imázsát tartalmilag építő területek, értékek, adottságok és  tervek bemutatása,

- a város, település, térség adottságait, termékeit, vonzerejét, turisztikai szolgáltatásait, lehetőségeit értékesítő, azt támogató marketing program bemutatása és az ehhez kapcsolódó

- design megoldások, például arculattervezés saját kommunikációs felületeken, vásárolt felületeken, közterületen

Pályázatban elvárt információk:

- pályázati adatlap kitöltése a tervezés folyamatának bemutatása, a főbb elemzési eredmények bemutatása,

- stratégiai célok felvázolása és indoklása,

- turisztikai szolgáltatásait, lehetőségeit értékesítő, azt támogató marketing program bemutatása

- az arculattervezés és eredményeinek bemutatásával, az arculati tervezés szakmai, elemzési megalapozásának bemutatása,

- az arculati tervezés folyamata a koncepció készítésének és a város marketing- és márkastratégiai törekvéseihez illeszkedő bemutatása,

- a kreatív elemek koncepciójának, alkalmazási szabályainak és szakmai indokoltságának bemutatása,

- az arculat elfogadottsága

Értékelési szempontok:

- stratégiai, koncepcionális megalapozottság,

- a tervezés folyamata,

- a célcsoport és célkijelölés indokoltsága,

- a marketing megoldás relevanciája,

- tudatosság, integráltság – illeszkedés a város egészének marketingjéhez

- az arculat alkalmazásának szakszerűsége

- kreativitás, egyediség

- marketing eszközök alkalmazásának szakszerűsége,

- a célok elérése, költséghatékonyság igazolása.

A pályázó szervezet


Márka és identitásépítés, értékesítéstámogató marketingstratégia és program

Csatolmányok

Maximum feltöltési korlát összesen: 25 Mb

Amennyiben ennél nagyobb méretű csatolmányt szeretne küldeni, kérjük ezt küldje meg e-mailben a marketing@marketing.hu email címre, vagy különböző nagyfájl küldő rendszerek segítségével (pl. Wetransfer, Toldacuccot, stb...).