Pályázati kategóriák

Pályázat a 2021-es pályázati időszakban az alábbi kategóriákban nyújtható be:

1. Rendezvény-esemény kategória (Event-marketing)

Az adott városban, településen, térségben megvalósított esemény, rendezvény-program, melynek célja valamely releváns (üzleti, szakmai, civil, lakossági (helyi, turisztikai), politikai stb.) célcsoport elérése, tájékoztatása, megnyerése, ezáltal az ismertség növelése, a pozitív városkép, imázs alakítása. A rendezvények széles köre pályázhat: a szakmai kiállítások, kulturális, sport, művészeti (zenei, színházi, film stb.) fesztiválok, turisztikai célú, hagyományőrző, gasztronómiai jellegűek egyaránt megjelenhetnek.

Pályázatban elvárt információk:

- pályázati adatlap a rendezvény-esemény leírásával; (megnevezés, cél, célcsoport, helyszín, időpont, szervezők, támogatók, források stb.)

- rendezvényterv és esetleg a tervezési forgatókönyv bemutatása;

- a rendezvényt kísérő marketingtevékenység bemutatása;

- a rendezvény megvalósítását, eredményességét bemutató anyagok (pl. értékelés, fotók, film; kutatási eredmények, sajtóvisszhang stb.)

- további információk elérhetősége pl. honlap

Értékelési szempontok:

- célkijelölés relevanciája, célcsoportok meghatározása, a rendezvény relevancia

- tudatosság, integráltság – illeszkedés a város marketingjéhez

- kreativitás, egyediség

- rendezvényszervezési szempontoknak való megfelelés,

- marketing eszközök cél- és szakszerűsége,

- rendezvénycélok elérése, költséghatékonyság

 1. Külső kommunikációs megoldások és tartalom kategória

A külső célcsoportok felé (nem a helyi lakosok és vállalkozások) irányuló, marketingprogramokkal és kampányokkal és az azok keretében megvalósuló - elsősorban kommunikációs megoldásokkal lehet pályázni:

 • a város weboldala-, közösségi média felületei,
 • imázsfilm,
 • kiadványok: nyomtatott kiadványok, közterületen való megjelenések (plakát/óriásplakát, citylight, hirdetőtábla stb.),
 • innovatív média-használat,
 • direkt marketing megoldások (pl. szórólap).

Pályázatban elvárt információk:

- pályázati adatlap a kommunikációs eszköz, kampány leírásával;

- a kommunikációs terv és megfontolásainak bemutatása,

- a kampány üzenet-tartalmának, kreatív elemeinek bemutatása,

- a megvalósítás bemutatása, hatásainak jellemzése

- a külső kommunikáció eredményességének bemutatása, hatásossága és mérése, a költséghatékonyság célszerűségének bemutatása.

Értékelési szempontok:

- a célcsoport és célkijelölés indokoltsága,

- a kommunikációs megoldás relevanciája,

- tudatosság, integráltság – illeszkedés a város egészének marketingjéhez

- kreativitás, egyediség

- marketing eszközök alkalmazásának szakszerűsége,

- kommunikációs célok elérése, költséghatékonyság igazolása.

 1. Belső kommunikációs megoldások és tartalom kategória

A belső célcsoportok felé (pl. helyi lakosság, helyi szervezetek, vállalkozások stb.) irányuló marketingprogramokkal és kampányokkal és az azok keretében megvalósuló - elsősorban kommunikációs megoldásokkal lehet pályázni:

 • a város weboldala-, közösségi média felületei,
 • imázsfilm,
 • kiadványok: nyomtatott kiadványok, közterületen való megjelenések (plakát/óriásplakát, citylight, hirdetőtábla stb.),
 • innovatív média-használat,
 • direkt marketing megoldások (pl. szórólap).

Pályázatban elvárt információk:

- pályázati adatlap a kommunikációs eszköz, kampány leírásával;

- a kommunikációs terv és megfontolásainak bemutatása,

- a kampány üzenet-tartalmának, kreatív elemeinek bemutatása,

- a megvalósítás bemutatása, jellemzése

- a belső kommunikáció eredményességének bemutatása, hatásossága és mérése, a költséghatékonyság célszerűségének bemutatása.

Értékelési szempontok:

- a célcsoport és célkijelölés indokoltsága,

- a kommunikációs megoldás relevanciája,

- tudatosság, integráltság – illeszkedés a város egészének marketingjéhez

- kreativitás, egyediség

- marketing eszközök alkalmazásának szakszerűsége,

- kommunikációs célok elérése, költséghatékonyság igazolása.

 1. Márka és identitásépítés, értékesítéstámogató marketingstratégia és program -

Ebbe a kategóriába várjuk azokat a stratégiai és programterveket bemutató pályázatokat, amelyek az adott város, település pozícionálása, egyedi márka-elemeinek meghatározása, az ahhoz kapcsolódó arculattervezés, valamint mindezekre épülő turisztikai piaci értékesítést támogató, vagy éppen befektetéseket szervező marketingtevékenységről szólnak.  

- a város márkáját, imázsát tartalmilag építő területek, értékek, adottságok és  tervek bemutatása,

- a város, település, térség adottságait, termékeit, vonzerejét, turisztikai szolgáltatásait, lehetőségeit értékesítő, azt támogató marketing program bemutatása és az ehhez kapcsolódó

- design megoldások, például arculattervezés saját kommunikációs felületeken, vásárolt felületeken, közterületen

Pályázatban elvárt információk:

- pályázati adatlap kitöltése a tervezés folyamatának bemutatása, a főbb elemzési eredmények bemutatása,

- stratégiai célok felvázolása és indoklása,

- turisztikai szolgáltatásait, lehetőségeit értékesítő, azt támogató marketing program bemutatása

- az arculattervezés és eredményeinek bemutatásával, az arculati tervezés szakmai, elemzési megalapozásának bemutatása,

- az arculati tervezés folyamata a koncepció készítésének és a város marketing- és márkastratégiai törekvéseihez illeszkedő bemutatása,

- a kreatív elemek koncepciójának, alkalmazási szabályainak és szakmai indokoltságának bemutatása,

- az arculat elfogadottsága

Értékelési szempontok:

- stratégiai, koncepcionális megalapozottság,

- a tervezés folyamata,

- a célcsoport és célkijelölés indokoltsága,

- a marketing megoldás relevanciája,

- tudatosság, integráltság – illeszkedés a város egészének marketingjéhez

- az arculat alkalmazásának szakszerűsége

- kreativitás, egyediség

- marketing eszközök alkalmazásának szakszerűsége,

- a célok elérése, költséghatékonyság igazolása.

 1. Városfejlesztési projektek marketing programjai, kampányai

- a különböző fejlesztési irányok, projektek pl. smart-city, helyi termék, kulturális, környezet- és egészségvédelem, szociális vagy éppen turisztikai akciók elfogadtatását, megvalósítását kísérő marketing és kommunikációs megoldások) - (Projekt-marketing)

Pályázatban elvárt információk:

- pályázati adatlap kitöltése a projekt és a marketing tevékenység leírásával;

- a marketing szerepének bemutatása a projekt tartalmában,

- a projekt-marketing célok és célcsoportok bemutatása,

- a stratégiai és operatív marketing program megalapozási, elemzési hátterének és konkrét eszközrendszerének bemutatása, indoklása,

- a célok elérése érdekében végzett marketing tevékenység realizálásának bemutatása,

- a marketing program eredményességének, hatásosságának és hatékonyságának bemutatása.

Értékelési szempontok:

- a program szakmai megalapozottsága,

- a marketingprogram relevanciája, a fejlesztési projektnek való megfelelés,

- tudatosság, integráltság a város, a település egész marketingjéhez,

- kreativitás, egyediség

- marketing eszközök alkalmazásának szakszerűsége,

- a program eredményességének bemutatása.

Ha bármi kérdése merülne fel a kategóriákkal kapcsolatban, kérdéseit bátran felteheti a mim@uni-miskolc.hu email címen.