Városfejlesztési projektek marketing programjai, kampányai

- a különböző fejlesztési irányok, projektek pl. smart-city, helyi termék, kulturális, környezet- és egészségvédelem, szociális vagy éppen turisztikai akciók elfogadtatását, megvalósítását kísérő marketing és kommunikációs megoldások) - (Projekt-marketing)

Pályázatban elvárt információk:

- pályázati adatlap kitöltése a projekt és a marketing tevékenység leírásával;

- a marketing szerepének bemutatása a projekt tartalmában,

- a projekt-marketing célok és célcsoportok bemutatása,

- a stratégiai és operatív marketing program megalapozási, elemzési hátterének és konkrét eszközrendszerének bemutatása, indoklása,

- a célok elérése érdekében végzett marketing tevékenység realizálásának bemutatása,

- a marketing program eredményességének, hatásosságának és hatékonyságának bemutatása.

Értékelési szempontok:

- a program szakmai megalapozottsága,

- a marketingprogram relevanciája, a fejlesztési projektnek való megfelelés,

- tudatosság, integráltság a város, a település egész marketingjéhez,

- kreativitás, egyediség

- marketing eszközök alkalmazásának szakszerűsége,

- a program eredményességének bemutatása.

A pályázó szervezet


Városfejlesztési projektek marketing programjai, kampányai

Csatolmányok

Maximum feltöltési korlát összesen: 25 Mb

Amennyiben ennél nagyobb méretű csatolmányt szeretne küldeni, kérjük ezt küldje meg e-mailben a marketing@marketing.hu email címre, vagy különböző nagyfájl küldő rendszerek segítségével (pl. Wetransfer, Toldacuccot, stb...).