Városmarketing Gyémánt Díj szabályzata

A Városmarketing Gyémánt Díj szabályzata

1. Alapítói cél

A Miskolci Egyetem Marketing és Turizmus Intézete szakmai támogatásával létrehozott Városmarketing Gyémánt Díj célja, hogy:

 • a városok fejlesztésében egyre fontosabbá és egyre intenzívebbé váló marketingtevékenységre, annak sokszínűségére, eredményességére felhívja a figyelmet,
 • a sikeres, hatékony marketing-megoldások elismerésével és azok széleskörű népszerűsítésével hozzájáruljon az igényes, szakmailag helyes gyakorlat elterjedéséhez,
 • segítse a tapasztalatcserét, s benne a városok vezetői, szervezetei és a marketingesek közötti együttműködést.

2. A Városmarketing Gyémánt Díj rendszere

A Városmarketing Gyémánt Díj öt elismerési formát ötvöz.

A „Városmarketing gyémánt” elismerő védjegyet az a pályázó-szervezet kaphatja meg, aki a pályázat benyújtásával bizonyítja, hogy a meghirdetett kategóriák valamelyikében, a pályázati időszakban eredményes, az értékelési kritériumoknak megfelelő, a szakmai zsűri által színvonalasnak értékelt, városmarketing tevékenységet végzett. A „Városmarketing gyémánt” védjegy az adott év, adott kategóriában megvalósított marketing tevékenységét, s nem általában a szervezetet, pályázót minősíti.

A „Marketing fővárosa” fődíj annak a városnak, a várost képviselő polgármesternek kerül – nem pályázat útján – odaítélésre, amely az adott pályázati időszakban a legtöbb „Városmarketing gyémánt” díjat kapta meg. Ezirányú elkötelezettségével példát jelent másoknak, s ez által az adott évben méltón viselheti a „Marketing fővárosa” címet.

A „Marketingaktív megye” elismerő címet, nem pályázat útján az a megye, s a megyét képviselő Megyei Önkormányzat elnöke nyerheti el, melynek területén az adott pályázati időszakban a legtöbb „Városmarketing gyémánt” díjas város-, településmarketing teljesítmény került megvalósításra. Ez az aktivitás jelzi, hogy a megyében fontos és sikeres a települések marketing tevékenysége. A „Marketingaktív megye” címmel a Magyar Marketing Szövetség elismerni és ösztönözni kívánja mindazon politikai és közösségi szervezetet, akik az adott területen erőforrásaikkal, szakmai aktivitásukkal segíteni tudják a sikeres közösségi, társadalmi célokat szolgáló marketing munkát.

A "Városmarketing nagykövete" elismerést az a pályázó szervezet kapja, aki a legtöbb pályázatot nyújtja be, ezzel is mutatva elkötelezettségét a városok és városmarketing irányába. Az év "Városmarketing nagykövete" lehet ügynökség, marketing tanácsadó, non-profi szervezet, és bárki, aki a legtöbb pályázatot nyújtotta be.

A Kisvárosi első díjat azon kisváros tudhatja magáénak, nem pályázat útján, aki a versenyben a legaktívabbnak bizonyult, s a legtöbb gyémánt díjjal rendelkezik a kisváros kategóriában (5000 - 20000 fő közötti népességszám).

 

3. Pályázati feltételek a „Városmarketing gyémánt” védjegy elnyerésére

3.1. Pályázók köre:

- önkormányzatok, önkormányzatok szervezetei és vállalkozásai, egyesületek, non-profit szervezetek, szakmai és érdekképviseleti szervezetek, alapítványok és egyéb civil szervezetek, üzleti vállalkozások, vagy magánszemélyek, akik az adott évben meghirdetésre került kategóriák valamelyikében egy város, egy település fejlesztése, ismertségének, elismertségének, imázsának növelése, márkaépítése érdekében marketing tevékenységet végeztek, annak megbízói vagy felelős megvalósítói voltak.

- a pályázat benyújtásának nem kizáró kritériuma, hogy a marketingtevékenység városi ranggal rendelkező településen kerüljön megvalósításra, illetve a térségek, a megyék, a járások önálló marketingprojektjeikkel is pályázhatnak.

- a pályázatnak nincsenek földrajzi korlátai, a határon túli, magyarlakta területek településeinek, szakmai, kulturális és civil szervezetek, térségi együttműködések megvalósított marketing programjaikkal pályázhatnak.

3.2. Pályázati kategóriák

A Magyar Marketing Szövetség minden pályázati ciklus meghirdetésekor kiírja azokat a kategóriákat, melyekben pályázatokat fogad be. A kategóriák szakmai tartalmának, pályázati követelményeinek részleteit az adott évi felhívás tartalmazza. 2023- ra az alábbiak kerültek meghatározásra:

 1. Rendezvény-esemény kategória (Event-marketing)
 2. Marketingkommunikációs megoldások és tartalom kategória
 3. Marketingstratégiai, márka és identitásépítés, arculati program
 4. Városfejlesztési, pályázati projektek marketingje

Ebben az évben a beadott pályázatok között a Közösségépítő marketing különdíjat osztjuk ki, ahol a közösségépítési projekteket, s azok marketing megoldásait díjazzuk.

3.3. Pályázati feltételek

A „Városmarketing gyémánt” védjegy pályázati feltételei formai és szakmai elemeket tartalmaznak.

Formai feltételek:

 • Pályázati űrlap kitöltése és a további szükséges információk megadása.
 • A pályázat nevezési határidőn belüli benyújtása.
 • A pályázati díj nevezési határidőig történő átutalása a Magyar Marketing Szövetség megadott számlájára.

Tartalmi feltételek:

 • a tartalmi, szakmai követelményeket - melyek a zsűri értékelésének szempontjait jelentik - az aktuális felhívás tartalmazza.

3.4. A többes pályázat lehetősége

A pályázó szervezetek egy pályázati ciklusban, több kategóriában, s egy kategórián belül, akár több marketingtevékenységgel is pályázhatnak.

Az elnyert „Városmarketing gyémántok” száma az adott szervezet marketingtevékenysége szakmai színvonalának, minőségének mértékegységévé válik.

3.5. Pályázati, nevezési díj

„Városmarketing gyémánt” pályázat nevezési díja 30.000 Ft +ÁFA/nevezés

Az május 31-ig benyújtott nevezések Early bird akciónk keretében kedvezményt kapnak a nevezési díjból (25.000 Ft+ÁFA/nevezés).

Előnevezés:

Az előnevezési űrlapon a pályázó szervezet megjelöli, hogy mely kategóriá(k)ban kíván nevezni, azonban a pályázati anyagok végleges benyújtásának határideje: augusztus 5.

A nevezési díjat az MMSZ Duna Takarékszövetkezetnél vezetett 58600551-11170918 számú bankszámlájára kérjük utalni.

A nevezési űrlap benyújtása fizetési kötelezettséget von maga után.

4. Díjak – nyeremények

„Városmarketing gyémánt” díj, védjegy nyertese az alábbi elismeréseket nyeri:

 • a díj elnyerését igazoló oklevél,
 • a „Városmarketing gyémánt” díj logó használata,
 • a nyertes marketing tevékenység a Magyar Városmarketing Díj honlapján történő felsorolása, bemutatása,
 • a pályázat által generált sajtómegjelenésekben a lehetőségek szerint kommunikáljuk a nyerteseket.

A „Marketing fővárosa” fődíj nyertese az alábbi elismeréseket nyeri:

 • a fődíj elnyerését igazoló oklevél.
 • a „Marketing fővárosa” díj tárgyi szimbólum,
 • a nyertes város a Magyar Városmarketing Díj honlapján történő feltüntetése, bemutatása,
 • ingyenes, egy napos „Városmarketing workshop” igénybe vételi lehetősége, melyet a Magyar Marketing Szövetség és a Miskolci Egyetem Marketing és Turizmus Intézete szakemberei nyújtanak közvetlen egyeztetés után.
 • a pályázat által generált sajtómegjelenésekben a lehetőségek szerint kommunikáljuk a nyerteseket.

A „Marketingaktív megye” cím nyertese az alábbi elismeréseket nyeri:

 • a díj elnyerését igazoló oklevél.
 • a „Marketingaktív megye” díj tárgyi szimbólum,
 • a nyertes megye a Magyar Városmarketing Díj honlapján történő feltüntetése, bemutatása,
 • ingyenes, egy napos „Városmarketing workshop” igénybe vételi lehetősége, melyet a Magyar Marketing Szövetség és a Miskolci Egyetem Marketing és Turizmus Intézete szakemberei nyújtanak közvetlen egyeztetés után,
 • a pályázat által generált sajtómegjelenésekben a lehetőségek szerint kommunikáljuk a nyerteseket.

A média- és szakmai támogatók aktuális felajánlásainak függvényében a nyertesek további nyereményekben részesülhetnek, melyről a kiírók a pályázati időszakban folyamatos tájékoztatást nyújtanak.

A "Városmarketing nagykövete” különdíj, védjegy nyertese az alábbi elismeréseket nyeri:

 • a díj elnyerését igazoló oklevél,
 • a nyertes marketing tevékenység a Magyar Városmarketing Díj honlapján történő felsorolása, bemutatása,
 • Városmarketing nagykövete cím viselése,
 • a pályázat által generált sajtómegjelenésekben a lehetőségek szerint kommunikáljuk a nyerteseket.

5. Zsűri és a zsűrizés folyamata

A pályázatok szakmai értékelését a marketing szakma– a tudomány, az oktatás és a gyakorlati megvalósítás terén dolgozó - elismert személyiségeiből álló zsűri végzi. A kiírásban megfogalmazott szempontrendszer alapján ítéli oda a „Városmarketing gyémánt” díjakat, s nevezi meg azok alapján a „Marketing fővárosa” és a Marketingaktív megye” elismerések nyerteseit.

A zsűri az egyes nyertes és elutasított pályázatokról - igény esetén - egyaránt rövid értékelést ad, melyet a Magyar Marketing Szövetség a pályázók felé megküld.

Cookie / Süti tájékoztató
Oldalunkon cookie-kat használunk a jobb működésért, amelyekről további információkat az Adatkezelési tájékoztatónkban talál.
Elfogadom
Nem fogadom el