Pályázati kategóriák

Pályázat, a 2019-es pályázati időszakban az alábbi kategóriákban nyújtható be:

1. Rendezvény-esemény kategória (Event-marketing)

- az adott városban, településen megvalósított program, melynek célja valamely releváns (üzleti, szakmai, civil, lakossági (helyi, turisztikai), politikai stb.) célcsoport elérése, tájékoztatása, megnyerése, ezáltal az ismertség növelése, a pozitív városkép, imázs alakítása. A rendezvények széles köre pályázhat: a szakmai kiállítások, kulturális, sport, művészeti (zenei, színházi, film stb.) fesztiválok, turisztikai célú, hagyományőrző, gasztronómiai jellegűek egyaránt megjelenhetnek.

Pályázatban elvárt információk:

- pályázati adatlap a rendezvény-esemény leírásával; (megnevezés, cél, célcsoport, helyszín, időpont, szervezők, támogatók, források stb.)

- rendezvényterv és esetleg a forgatókönyv bemutatása;

- a rendezvényt kísérő marketingtevékenység bemutatása;

- a rendezvény megvalósítását, eredményességét bemutató anyagok (pl. értékelés, fotók, film; kutatási eredmények, sajtóvisszhang stb.)

- további információk elérhetősége pl. honlap

Értékelési szempontok:

-       célkijelölés relevanciája, célcsoportok meghatározása, a rendezvény relevancia

-       koncepcionalitás, integráltság – illeszkedés a város marketingjéhez

-       kreativitás, unikalitás

-       rendezvényszervezési szempontoknak való megfelelés,

-       marketing eszközök cél- és szakszerűsége,

-       rendezvénycélok elérése, költséghatékonyság

2.    Külső kommunikációs megoldások és tartalom kategória

- a külső célcsoportok felé (nem a helyi lakosok és vállalkozások) irányuló, elsősorban kommunikációs megoldások: 

  • a város weboldala-, közösségi média felületei,
  • imázsfilm,
  • kiadványok: nyomtatott kiadványok, közterületen való megjelenések (plakát/órisáplakát, citylight, hirdetőtábla, stb.),
  • innovatív média-használat,
  • direkt marketing megoldások (pl.szórólap).

Pályázatban elvárt információk:

- pályázati adatlap a kommunikációs eszköz, kampány leírásával;

- a kommunikációs terv és megfontolásainak bemutatása,

- a kampány üzenet-tartalmának, kreatív elemeinek bemutatása,

- a megvalósítás bemutatása, jellemzése

- a külső kommunikáció eredményességének bemutatása, hatásossága és mérése, a költséghatékonyság célszerűségének bemutatása.

Értékelési szempontok:

-       a célcsoport és célkijelölés indokoltsága,

-       a kommunikációs megoldás relevanciája,

-       koncepcionalitás, integráltság – illeszkedés a város egészének marketingjéhez

-       kreativitás, unikalitás

-       marketing eszközök alkalmazásának szakszerűsége,

-       kommunikációs célok elérése, költséghatékonyság

3.    Belső kommunikációs megoldások és tartalom kategória

- a belső célcsoportok felé (pl. helyi lakosság, helyi szervezetek, vállalkozások, stb.) irányuló, elsősorban kommunikációs megoldások:

  • a város weboldala-, közösségi média felületei,
  • imázsfilm,
  • kiadványok: nyomtatott kiadványok, közterületen való megjelenések (plakát/órisáplakát, citylight, hirdetőtábla, stb.),
  • innovatív média-használat,
  • direkt marketing megoldások (pl.szórólap).

Pályázatban elvárt információk:

- pályázati adatlap a kommunikációs eszköz, kampány leírásával;

- a kommunikációs terv és megfontolásainak bemutatása,

- a kampány üzenet-tartalmának, kreatív elemeinek bemutatása,

- a megvalósítás bemutatása, jellemzése

- a belső kommunikáció eredményességének bemutatása, hatásossága és mérése, a költséghatékonyság célszerűségének bemutatása.

Értékelési szempontok:

-       a célcsoport és célkijelölés indokoltsága,

-       a kommunikációs megoldás relevanciája,

-       koncepcionalitás, integráltság – illeszkedés a város egészének marketingjéhez

-       kreativitás, unikalitás

-       marketing eszközök alkalmazásának szakszerűsége,

-       kommunikációs célok elérése, költséghatékonyság

4.    Arculattervezés kategória

- a város márkáját, imázsát tartalmilag építő, design megoldások, például arculattervezés saját kommunikációs felületeken, vásárolt felületeken, közterületen

Pályázatban elvárt információk:

-    pályázati adatlap kitöltése az arculattervezés és eredményeinek bemutatásával,

-    az arculati tervezés szakmai, elemzési megalapozásának bemutatása,

-    az arculati tervezés folyamata a koncepció készítésének és a város marketing- és márkastratégiai törekvéseihez illeszkedő bemutatása,

-    a kreatív elemek koncepciójának, alkalmazási szabályainak és szakmai indokoltságának bemutatása,

-    az arculat elfogadottsága

Értékelési szempontok:

-       stratégiai, koncepcionális megalapozottság,

-       a tervezés folyamata,

-       kreativitás, unikalitás

-       az arculat alkalmazásának szakszerűsége

5.   Városfejlesztési projektek marketing programjai, kampányai

- a különböző fejlesztési irányok, projektek pl. smart-city, helyi termék, kulturális, környezet- és egészségvédelem, szociális vagy éppen turisztikai akciók elfogadtatását, megvalósítását kísérő marketing és kommunikációs megoldások) -  (Projekt-marketing)

Pályázatban elvárt információk:

-    pályázati adatlap kitöltése a projekt és a marketing tevékenység leírásával;

-    a marketing szerepének bemutatása a projekt tartalmában,

-    a projekt-marketing célok és célcsoportok bemutatása,

-    a stratégiai és operatív marketing program megalapozási, elemzési hátterének és konkrét eszközrendszerének bemutatása, indoklása,

-    a célok elérése érdekében végzett marketing tevékenység realizálásának bemutatása,

-    a marketing program eredményességének, hatásosságának és hatékonyságának bemutatása.

Értékelési szempontok:

-       a program szakmai megalapozottsága,

-       a marketingprogram relevanciája, a fejlesztési projektnek való megfelelés,

-       koncepcionalitás, integráltság a város, a település egész marketingjéhez,

-       kreativitás, unikalitás

-       marketing eszközök alkalmazásának szakszerűsége,

-       a program eredményességének bemutatása.

6.    Városmárka, városimázs építő nem-marketing teljesítmények, értékek   -  (Indirekt marketing)

- olyan kezdeményezések, szervezetek, személyes teljesítmények, melyek jelentős mértékben hozzájárulnak a város ismertségének, elismertségének, márkaépítésének folyamatához, (pl. sportegyesület, művészeti teljesítmény, tudományos felfedezés, karitatív vagy hagyományőrző tevékenység, kiemelkedően fontos vállalkozási eredmény, melyet a város hivatalos szervezetei és közvéleménye, közösségei aktívan támogatnak, elismernek)

Pályázatban elvárt információk:

-    pályázati adatlap kitöltése az indirekt marketing teljesítmény, az ÉRTÉK tartalmi leírásával,

-    az ÉRTÉK jelenlegi marketing, imázs- és márkaépítő hatásának bemutatása,

-    a tudatos városmarketing programba építés lehetőségeinek, tervének felvázolása, bemutatása,

Értékelési szempontok:

-       imázs-, márkaépítő hatás erőssége,

-       kreativitás, unikalitás

-       integráltság, a város, a település egész marketingjéhez kapcsolódás,

-       a tudatos közösségi városmarketing tevékenységbe illesztés, szakmai elképzelés.

Ha bármi kérdése merülne fel a kategóriákkal kapcsolatban kérdéseit bátran felteheti a marketing@marketing.hu email címen.